Liên hệ

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ ASEAN – THE FRIENDLIEST HOTEL IN TOWN
Địa chỉ : Số 8, Phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 84-4-3852 9108
Fax: 84-4-3852 9111
Email: reservation@aseanhotel.com
Website: www.aseanhotel.com